Welkom op de website van het PELS Instituut

Jorn Hogeweg 

Jorn Hogeweg (1960) is directeur van het PELS instituut. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring met begeleiding van mensen en weet hoeveel hobbels je soms moet nemen voordat je slaagt. Maar ook: hoe bevredigend het kan zijn als je je plek gevonden hebt. Sinds 1997 co-ordineert hij als trajectbegeleider de re-integratietrajecten van arbeidsgehandicapten, met name whiplash-patiënten (maar ook burn-out en chronische vermoeidheid). Hij is fysiotherapeut, neurowetenschapper, psycholoog en psychodramatherapeut. In 1995 promoveerde Jorn op pijndrempelonderzoek. Hij werkte bij de faculteit geneeskunde, gezondheidswetenschappen en psychologie en verdiepte zich in gedragsverandering. Hij deed de basis- en voortgezette opleiding voor Psychodrama en verder NLP, eleutheropedie en neurofeedback. In 2013 behaalde hij het European Certificate of Psychotherapy. Naast Cognitieve Gedrags Therapie (CGT), verdiepte hij zich in Schematherapie, Traumatherapie (EMDR) en Affectfobietherapie. Hij wordt geraakt als iemand zijn eigen worsteling laat zien en luistert graag naar iemands feitelijk verhaal, de passies, de frustraties, de inzet. Vanuit zijn eigen achtergrond begeleidt hij homoseksuele mannen. Hij vindt het creatief om samen te zoeken naar nieuwe mogelijkheden. BIG 69033898804 AGB 94009556 en AGB 04106958. Jorn Hogeweg is aangesloten bij verschillende beroepsorganisaties: VGCT, NIP, NVPA. Hij begeleidt ook mensen via de Stichting 1nP .

 

Pascal Vermeulen

Pascal Vermeulen (1979) is regiebehandelaar bij het PELS instituut. Hij is klinisch psycholoog en psychotherapeut en werkt naast behandelaar ook als praktijkopleider. Hij heeft ervaring in het behandelen van uiteenlopende klachten als angst, depressie, trauma, verslaving, relatieproblemen en persoonlijkheidsstoornissen. Aan de hand van je klachten en hulpvraag bekijken we samen welke behandeling daar het beste bij past