test

 

Het PELS instituut maakt bij veel patiënten gebruik van neurofeedback, soms in combinatie met speciale bewegingsoefeningen. Hieronder vindt u uitleg wat neurofeedback is en hoe neurofeedback werkt.

Wat is neurofeedback? Neurofeedback is een methode om invloed uit te oefenen op de activiteit van de hersenen, zodat mensen beter leren te functioneren. Alles wat we doen, denken, voelen, enzovoorts wordt bepaald door onze hersenactiviteit. Bij gezonde mensen is de werking van de hersenen stabiel. De hersenen zijn actief en zenden automatisch de goede signalen uit. Maar bij mensen met ADHD, hersenletsel of klachten zoals stress, pijn, depressie, vermoeidheid of hyperactiviteit, is de hersenactiviteit ontregeld. De hersenen werken bijvoorbeeld te traag, waardoor alledaagse handelingen veel energie kosten. Hoe meer de hersenen ontregeld zijn, hoe ernstiger de klachten. Met neurofeedback kun je leren de hersenactiviteit te beïnvloeden zodat deze weer stabiel wordt. Een sensor op het hoofd en twee refentiesensoren achter de oren, vangen de hersensignalen op. Deze signalen worden in de computer versterkt en op het beeldscherm weergegeven.

Soms is er ongewenste hersenactiviteit. Als mensen chronische (pijn)klachten hebben, zoals na een whiplashtrauma of bij RSI, maar ook bij burnout of depressiviteit, is hun hersenactiviteit veranderd. Dit is zichtbaar te maken als er een EEG wordt afgenomen (EEG of electroencephalogram zijn grillige lijntjes die je hersenactiviteit weergeven). Nadat is vastgesteld op welke punten het EEG significant anders reageert dan bij een gezond persoon, kan als training neurofeedback worden gegeven. Tijdens de training wordt de ongewenste hersenactiviteit ‘weggetraind’ en de gewenste hersenactiviteit beloond.

Eerst wordt er een kwantitatief EEG afgenomen. Hierbij krijgt u 26 sensoren op uw hoofd, die uw hersensignalen opvangen. Ondertussen doet u allerlei taken op de computer. U lost bijvoorbeeld een doolhof op, doet een rekentaak of u ontspant zich een tijdje. Steeds registreren de 26 sensoren hoe snel of hoe traag uw hersenactiviteit is. Ook wordt er gekeken hoe lang u uw aandacht bij iets kunt houden of juist kan verdelen over verschillende taken. De gegevens die hieruit voortvloeien worden vergeleken met een grote database waarin de normaalwaarden zijn opgeslagen voor mensen met dezelfde leeftijd en geslacht. Deze database staat in Australië en verzamelt alle gegevens van gezonde en niet-gezonde mensen over de hele wereld. In een rapport wordt aangegeven welke afwijkingen significant anders zijn dan bij gezonde mensen. Deze database bestaat momenteel uit meer dan 17.000 mensen!

Hoe werkt neurofeedback?

Tijdens de behandeling (sessie) zit u in een gemakkelijke stoel. U kijkt naar de computermonitor. Uw behandelaar plaatst meestal drie electroden (sensoren) op uw hoofd. Deze meten uw hersenactiviteit, die in de vorm van grillige lijntjes zichtbaar wordt op een tweede computermonitor. Dit heet EEG: electro-encephalogram. Hieraan kan een deskundige zien op welke manier uw hersenen niet goed kunnen functioneren en wat ze precies moeten ‘leren’ in de training. Om te kunnen leren hebben u en uw hersenen de juiste informatie (feedback) nodig. Als u uw hersengolven bijvoorbeeld onder een bepaald niveau weet te houden, hoort u een pianotoon. Deze pianotoon geeft aan dat het u gelukt is om de juiste hersenactiviteit te produceren. U bent zelf toeschouwer van dit proces. Een sessie duurt ongeveer drie kwartier. U ’traint’ daarin telkens een paar minuten om de juiste hersenactiviteit op te roepen. Tijdens een sessie heeft u tevens een gesprek met uw behandelaar.

Neurofeedback is niet gevaarlijk en doet geen pijn

Een neurofeedbackbehandeling is maatwerk, dus het aantal sessies verschilt per persoon. Meestal worden er 20-30 sessies afgesproken. Neurofeedback gebeurt poliklinisch, u hoeft er dus niet voor in het ziekenhuis worden opgenomen. Het is zelfs mogelijk om als u alles goed beheerst het thuis te oefenen.

Blijvende resultaten. Ongeveer 80% van de mensen die tot nu toe in Nederland behandeld zijn, heeft er baat bij. Zij hebben meer energie, zijn rustiger in het hoofd, een beter geheugen, grotere concentratie, minder of geen pijn en betere (arbeids)prestaties zijn veelgehoorde resultaten van neurofeedback. De resultaten zijn, op een enkele uitzondering na, blijvend. Dat komt omdat u bij neurofeedback gebruik maakt van uw eigen mogelijkheden. U programmeert zelf uw hersenen opnieuw, zonder medicijnen te gebruiken. Het is wetenschappelijk bewezen dat hersenen in staat zijn om beter te werken als zij voorzien zijn van de juiste informatie. En dat is precies wat er gebeurt met neurofeedback. Kortom: uw hersenen vinden zelf de juiste balans terug, met als gevolg meer ontspanning, meer welzijn en betere prestaties. U zult minder last hebben van klachten zoals: depressie, ADHD, burnout, epilepsie, stress en vermoeidheid. U kunt u aanmelden voor een vrijblijvend gesprek hierover (eerste half uur is gratis) bij het PELS instituut te Amsterdam via ‘Contact’ of bel: 020-7079314.

Na een behandeling met neurofeedback veranderen je hersenpatronen die het algemeen functioneren verbeteren.