Relatie- of gezinsbegeleiding

Bij relatie- of gezinsbegeleiding zijn de partners of gezinsleden samen in therapie. Relatie- of gezinstherapie zijn vormen van psychotherapie. Dit kan wenselijk zijn om bestaande negatieve patronen tussen partners of gezinsleden te veranderen. Wanneer een persoon ADD of ADHD heeft, een whiplash-ongeval heeft meegemaakt of hersenletsel, kan dit een grote invloed hebben op het relatie- of gezinssysteem. Het is dan effectief om niet alleen de persoon met de persoon met de klachten te begeleiden, maar ook de mensen in de direkte omgeving.

De therapeuten van het PELS instituut in Amsterdam kunnen daarnaast gebruik maken van technieken als rollenspellen, psychodrama, bijvoorbeeld om de posities van de partners of gezinsleden te verduidelijken. 

Voorbeelden van negatieve patronen zijn herhaaldelijke ruzies tussen één of meerdere gezinsleden, of een persoonlijk probleem van één gezinslid dat zoveel eist van de andere gezinsleden dat dit de draagkracht van het gezin te boven gaat.

Als u in relatie- of gezinsbegeleiding gaat, staan er drie thema’s centraal namelijk

  1. Effectief communiceren;
  2. Oefenen in ander gedrag;
  3. Het verminderen van spanningen binnen het leefsysteem.

 Tijdens de sessies zou het volgende aan bod kunnen komen:

• Hoe je een oplossingsgerichte houding aan kunt nemen 
• Het vergroten van assertiviteit
• Het leren praten over problemen zonder ze te laten escaleren
• Het leren beëindigen van een ruzie
• In plaats van (ver)oordelen van de ander je wensen en behoeftes kenbaar maken