Een brug naar een nieuw toekomst

De neuropychologie is een tak van de psychologie die zich voornamelijk bezighoudt met hersenen en gedrag. Neuro staat voor neuron wat zenuwcel betekent. Psychologie is een wetenschap die zich richt op de innerlijke wereld van de mens door het bestuderen van het menselijk gedrag. Een neuropsycholoog probeert de aspecten van het gedrag te verbinden aan de structuur en de functies van het brein. Bijvoorbeeld wanneer iemand moeite heeft met bepaalde activiteiten in het dagelijks leven, dan kan de neuropsycholoog uitzoeken of er structuren in de hersenen zijn die minder goed functioneren. Maar ook andersom, wanneer iemand hersenschade heeft opgelopen dan kan de neuropsycholoog nagaan wat voor gevolgen dit heeft voor de dagelijkse activiteiten in het leven. Iemand kan bijvoorbeeld het lastig vinden om de aandacht er goed bij te houden of om twee dingen tegelijk te doen, of kan juist moeilijk plannen.

Het neuropsychologisch onderzoek

Om bepaalde aspecten van het gedrag te onderzoeken, nemen wij verschillende taken af die de cognitieve functies goed in kaart kunnen brengen. De cognitieve functies die wij in het PELS instituut onderzoeken zijn aandacht, geheugen, impulsiviteit, werkgeheugen (plannen, leren, aanpassen van het gedrag), reactievermogen, intelligentie, emotioneel functioneren, en de waarneming. De taken worden aangeboden op de computer en u probeert deze taken, naar uw kunnen, zo goed mogelijk uit te voeren. Belangrijk is om te weten dat u hier niet bent om te presteren. Na afloop worden de bevindingen samengevat in een rapport. Deze bespreken we uitgebreid met u en het rapport krijgt u ook mee naar huis. Tevens bespreken we hoe u met de ervaren problemen kan omgaan en welke begeleidingsmogelijkheden er zijn. Het neuropsychologisch onderzoek duurt ongeveer 1.5 uur.