Een brug naar een nieuw toekomst

Neurofeedback

Wat is neurofeedback? Neurofeedback is een methode om invloed uit te oefenen op de activiteit van de hersenen, zodat mensen beter leren te functioneren. Alles wat we doen, denken, voelen, enzovoorts wordt bepaald door onze hersenactiviteit. Bij gezonde mensen is de werking van de hersenen stabiel. De hersenen zijn actief en zenden automatisch de goede signalen uit. Maar bij mensen met ADD/ADHDhersenletsel of klachten zoals stress, pijn, depressie, of slaapproblemen, is de hersenactiviteit ontregeld. De hersenen werken bijvoorbeeld te traag, waardoor alledaagse handelingen veel energie kosten. Hoe meer de hersenen ontregeld zijn, hoe ernstiger de klachten. Met neurofeedback kun je leren de hersenactiviteit te beïnvloeden zodat deze weer stabiel wordt. Een sensor op het hoofd en twee referentie-sensoren achter de oren, vangen de hersensignalen op. Deze signalen worden in de computer versterkt en op het beeldscherm weergegeven. Als mensen chronische (pijn)klachten hebben, zoals na een whiplashtrauma of bij RSI, maar ook bij burnout of depressiviteit, is hun hersenactiviteit veranderd. Dit is zichtbaar te maken als er een EEG wordt afgenomen (EEG of electroencephalogram zijn grillige lijntjes die je hersenactiviteit weergeven). Nadat is vastgesteld op welke punten het EEG significant anders reageert dan bij een gezond persoon, kan als training neurofeedback worden gegeven. Tijdens de training wordt de ongewenste hersenactiviteit ‘weggetraind’ en de gewenste hersenactiviteit beloond.

Tijdens de behandeling (sessie) zit u in een gemakkelijke stoel. U kijkt naar de computermonitor. Uw behandelaar plaatst meestal drie elektroden (sensoren) op uw hoofd. Deze meten uw hersenactiviteit, die in de vorm van grillige lijntjes zichtbaar wordt op een tweede computermonitor. Dit heet EEG: elektro-encephalogram. Hieraan kan een deskundige zien op welke manier uw hersenen niet goed functioneren en wat ze precies moeten ‘leren’ in de training. Om te kunnen leren hebben u en uw hersenen de juiste informatie (feedback) nodig. Als u uw hersengolven bijvoorbeeld onder een bepaald niveau weet te houden, hoort u een muziekje of gaat er een filmpje lopen. Dit muziekje of filmpje geeft aan dat het u gelukt is om de juiste hersenactiviteit te produceren. U bent zelf toeschouwer van dit proces. Een sessie duurt 30-45 minuten. U ’traint’ daarin telkens een paar minuten om de juiste hersenactiviteit op te roepen. Tijdens een sessie heeft u tevens een gesprek met uw behandelaar. Neurofeedback is niet gevaarlijk en doet geen pijn

Hoe werkt neurofeedback?

Een neurofeedbackbehandeling is maatwerk, dus het aantal sessies verschilt per persoon. Meestal worden er 20-30 sessies afgesproken. Neurofeedback gebeurt poliklinisch, u hoeft er dus niet voor in het ziekenhuis worden opgenomen. Het is zelfs mogelijk om als u alles goed beheerst het thuis te oefenen.

Blijvende resultaten

Ongeveer 80% van de mensen die tot nu toe in Nederland behandeld zijn, heeft er baat bij. Zij hebben meer energie, zijn rustiger in het hoofd, een beter geheugen, grotere concentratie, minder of geen pijn en betere (arbeids)prestaties zijn veelgehoorde resultaten van neurofeedback. De resultaten zijn, op een enkele uitzondering na, blijvend. Dat komt omdat u bij neurofeedback gebruik maakt van uw eigen mogelijkheden. U programmeert zelf uw hersenen opnieuw, zonder medicijnen te gebruiken. Het is wetenschappelijk bewezen dat hersenen in staat zijn om beter te werken als zij voorzien zijn van de juiste informatie. En dat is precies wat er gebeurt met neurofeedback. Kortom: uw hersenen vinden zelf de juiste balans terug, met als gevolg meer ontspanning, meer welzijn en betere prestaties. U zult minder last hebben van klachten zoals: depressie, ADHD, burnout, epilepsie, stress en vermoeidheid. Na een behandeling met neurofeedback veranderen je hersenpatronen die het algemeen functioneren verbeteren.