Een brug naar een nieuw toekomst

Loopbaanbegeleiding

Nieuwe baan of outplacement? Het PELS instituut in Amsterdam is al sinds 1995 een re-integratie en outplacement-instituut. Wij hebben zeer ruime ervaring in loopbaanbegeleiding en in het uitzetten van re-integratietrajecten.

Wat maakt het PELS instituut zo bijzonder?

Het PELS instituut zoekt heel persoonlijk samen met u hoe uw loopbaan er het beste kan uitzien. Onze visie is dat u meer in u heeft en meer weet wat goed voor u is, dan u zelf in het dagelijks leven beseft.

Voor wie?
• voor mensen met loopbaanvraagstukken
• voor mensen in outplacement
• voor menden in eerste- of tweede spoort re-integratie
• voor mensen die veel onnodige stress ervaren in relatie tot werken
• voor mensen met een burnour of dreigen burnout te raken
• voor mensen die geen werk hebben en aan de slag willen
• voor mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn; denk aan depressieve klachten, vermoeidheid, ADD of ADHD, whiplash problematiek, KANS (RSI) klachten en concentratiestoornissen.

Neem ook gerust contact met ons op als uw probleem er niet bij staat. We willen graag kijken of we u hier toch mee kunnen helpen.

Wat biedt het PELS instituut?
Het PELS instituut in Amsterdam heeft fysieke, mentale en arbeidskundige deskundigheid. De achtergrond van onze begeleiders varieert van fysiotherapie met medische kennis tot arbeids- en organisatiepsychologie. Zij maken gebruik van een scala aan middelen: psychodrama, RET, cognitieve gedragstherapie, transactionele analyse, NLP, organisatie-opstellingen, neuropsychologsch onderzoek en behandelingen, cognitieve trainingen en beroepsinteressetests. Verder biedt het PELS instituut:
coaching
• loopbaanopstellingen
• traumabegeleiding
• fysieke en/of mentale belastbaarheidstest
neuropsychologisch onderzoek
• beroepskeuze/ oriëntatie- test
• drijfverenonderzoek
• motivatieprofiel
• ondersteuning bij het opzetten van een eigen bedrijf
• ondersteuning bij solliciteren en netwerken
• ondersteuning bij opleidingen
neurofeedbacktherapie
• cognitieve therapie

Een traject is geslaagd als u een nieuwe passende invulling aan uw werk heeft gegeven.

Mensen die een uitkering hebben bij het UWV kunnen een IRO aanvragen (een Individuele Reintegratie Overeenkomst). Het PELS instituut helpt u om een eigen plaatsingsplan te formuleren. Dit plan kunt u dan indienen bij het UWV.

Wat moet u doen? (procesbeschrijving van een re-integratietraject)

 • U maakt via de e-mail (info@pels.nl) of via de telefoon een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
 • Een kennismakingsgesprek is bedoeld om een indruk te krijgen van het PELS instituut.
 • Voor het kennismakingsgesprek maakt u een lijstje met wat u wilt weten van het PELS instituut en wat uw vraag is. Wij raden u aan dat u vantevoren een curriculum vitae opstuurt naar het PELS instituut. Tijdens het gesprek kan het c.v. een leidraad vormen bij het toelichten wat u wilt.
 • Het PELS instituut houdt met u een intakegesprek als u en het PELS instituut verder willen gaan met elkaar.
 • Er worden gegevens genoteerd om een aanvraag voor een re-integratietraject te kunnen doen bij een werkgever of het UWV.
 • Tijdens het gesprek vertelt u wat u wenst en informeert het PELS instituut u wat zij voor u kunnen doen.
 • De re-integratiebegeleider schrijft uw persoonsgegevens op (naam, adres, geboortedatum). Ook vraagt hij/zij uw burgerservicenummer en contactpersoon bij het UWV. Dat is van belang voor als u verder wilt gaan met het PELS instituut. Op die manier kan het PELS instituut met het UWV in contact treden.
 • Samen met uw begeleider maakt u een plan om te re-integreren.
 • Meestal stuurt uw begeleider binnen een week (vijf werkdagen)  een schriftelijk plan op per e-mail. Dit schriftelijk plan is een weergave van wat u in de intake besproken heeft. Ook kunt u zelf een plan schrijven en dat mailen naar uw begeleider.
 • Via de mail en/of telefoon worden de laatste correcties aan het plan aangebracht.
 • Naar aanleiding van het plan wordt een kostenbegroting gemaakt. Plan en kostenbegroting worden offerte genoemd.
 • U dient het plan in bij het UWV of uw werkgever.
 • De begeleider van het PELS instituut bewaren trajectplan en aantekeningen in een papieren dossier dat in een afgesloten kast bewaard wordt. De elektronische gegevens worden in de computer bewaard. De computer is beveiligd met een wachtwoord.
 • De werkgever of het UWV kan met de begeleider van het PELS instituut in overleg treden over de offerte. Dit kan schriftelijk, telefonisch of er kan een afspraak gemaakt worden voor een persoonlijke ontmoeting.
 • De werkgever of het UWV beoordeelt het plan en keuren het goed of stellen wijzigingen voor.
 • Als het plan is goedgekeurd, kan het re-integratietraject beginnen.
 • U voert de modules uit die in het plan zijn opgenomen. De coachingsgesprekken bestaan uit het bespreken van opdrachten die u heeft uitgevoerd of testen die u heeft gemaakt. Als onderdeel van het trajectplan houdt u bijvoorbeeld netwerkgesprekken met voor uw toekomstig werk belangrijke personen. Of u oefent een sollicitatiegesprek met uw begeleider.
 • U evalueert regelmatig met uw begeleider wat de voortgang is
 • Periodiek (bijvoorbeeld  eens per drie maanden) maakt u met uw begeleider een voortgangsrapportage.
 • In een voortgangsrapportage en ook in de eindrapportage, als u een nieuwe invulling aan uw werk heeft gegeven, staan uw persoonsgegevens en de stand van zaken.