Kinder- en jongerentherapie

Als ouder hoopt u dat uw kind gezond en gelukkig opgroeit. Iedereen heeft wel eens problemen, zowel kinderen als volwassenen. Het kan zijn dat uw kind aandacht- of concentratieproblemen heeft, snel afgeleid is, lastig vindt om te plannen, moeite heeft met het beginnen aan huiswerk en taken, of opdrachten maar niet goed kan onthouden. Misschien heeft uw kind moeite met slapen. Ook kan het zijn dat uw kind vaak bang is, veel ruzie maakt, onzeker is, veel piekert of het gevoel heeft alleen te zijn. Na een tijd kunnen schoolprestaties achteruit gaan of problemen ontstaan met sociale contacten. Bij het PELS instituut in Amsterdam zoeken we naar de onderliggende oorzaak en begeleiden we kinderen en jongeren op een speelse en losse manier. Uitgangspunten zijn het bevorderen van het zelfvertrouwen, het oplossingsgericht denken en de zelfstandigheid van het kind.

  boy-732487  180

Het PELS instituut richt zich op probleemoplossende begeleiding tijdens de therapie. Kinderen en jongeren geven zelf aan hoe ze geholpen willen worden; voor jongeren is dit vaak verbaal en bij jonge kinderen gebeurt dit vaak in een spelvorm. Verder zijn de gesprekken met ouders vaak heel belangrijk. Hierbij staat het stimuleren van positief opvoeden centraal. Ouders leren te luisteren naar de behoefte van hun kind en leren hoe ze probleemoplossend gedrag kunnen stimuleren. Soms wordt er ook contact gelegd met school. Dit laatste is gewenst wanneer de leerkrachten een actieve rol kunnen spelen tijdens lessen op school (bijvoorbeeld om het concentratievermogen te verbeteren).

 

Verder biedt het PELS instituut in Amsterdam:

Neuropsychologisch onderzoek

Hersenactiviteitmeting

ADD / ADHD-training

Cognitieve training (executieve functietraining)

Neurofeedback

Hartcoherentie

Braintraining

Opvoedadvies

Relatie- en gezinstherapie

Jongerenpsychiatrie