Expertise bij letselschade

Australie-060Het PELS instituut voert op verzoek een onafhankelijk onderzoek uit bij letselschade. Door een ongeval kan iemand een nek- schedeltrauma hebben. Dit kan leiden tot psychische of fysieke beperkingen, bijvoorbeeld vermoeidheid, energieverlies en pijn. De (arbeids)belastbaarheid wordt hierdoor verminderd. Er is bijvoorbeeld sprake van het post-whiplash syndroom. Het kan dan raadzaam zijn om de psychische of fysieke belastbaarheid in kaart te brengen.

Psychische belastbaarheid

  • Hoe functioneert het geheugen (korte termijn, werkgeheugen, lange termijn)? Voor woorden en voor getallen?
  • Hoe is de reactiesnelheid?
  • Hoe is de aandachtsspanne (volgehouden aandacht, verdeelde aandacht)?
  • Hoe zijn de executieve functies?

Het PELS instituut maakt hiervan een uitgebreide rapportage (een NPO of NeuroPsychologisch Onderzoek).

Het NPO kan worden gecombineerd met een hersenactiviteitonderzoek. Door het afnemen van een EEG wordt zichtbaar welke balansverstoringen er in de hersenactiviteit zijn.

Het onderzoek vindt plaats volgens van tevoren vastgelegde standaards. Er zijn controlevragenlijsten waardoor gecontroleerd wordt op bewust onderpresteren. De onderzochte persoon wordt vergeleken met mensen zonder klachten van dezelfde leeftijd en geslacht.

Fysieke belastbaarheid

 Bij letselschade kan ook de fysieke belastbaarheid aangedaan zijn. Met een Functionele Capaciteits Evaluatie (FCE) kan dit in kaart worden gebracht.

  • Kan iemand boven schouderhoogte werken?
  • Hoeveel kan iemand tillen?
  • Kan iemand reikbewegingen maken?
  • Hoe is de vingervaardigheid?
  • Hoe lang kan iemand staan of zitten?
  • Hoe lang kan iemand een houding of beweging volhouden?

In de rapportage wordt uitgebreid aandacht besteed aan wat iemand wel en niet kan, en wanneer er klachten gaan optreden.