Een brug naar een nieuw toekomst

Coaching

Het PELS instituut in Amsterdam biedt probleemoplossende begeleiding. In de eerste plaats vraagt de therapeut u wat de reden van uw komst is en wat u wilt bereiken met de begeleiding die het PELS instituut biedt. Het PELS instituut geeft fysieke, psychische en arbeidskundige begeleiding. Het PELS instituut gelooft dat coaching door middel van oplossingsgerichte begeleiding het beste werkt als u duidelijk heeft waarnaar u op zoek bent. Tijdens de begeleiding krijgt u helder wat u wilt.

De begeleiding is gericht op het ‘nu’. Hier bedoelen we mee dat we vooral oplossingsgericht werken door problemen aan te pakken waar je in het dagelijks leven, het ‘nu’, tegenaan loopt. Het PELS instituut maakt gebruik van methodes uit de cognitieve gedragstherapie, rationele emotieve therapie (RET), focusgerichte therapie en voice dialogue. Hoe u denkt, beïnvloedt uw gevoel. Inzichten in uw gedrag en gedachtepatronen ontstaan tijdens de begeleiding. Gedragsveranderingen en anders leren denken vinden vaak thuis plaats. Om dit proces te stimuleren kan het zijn dat we u thuisopdrachten meegeven.

In de eerste bijeenkomsten wordt het doel van de begeleiding vastgesteld. Dan volgt het coachingstraject waarbij oplossingsgerichte begeleiding centraal staat. In de eindfase van de begeleiding gaat u met de therapeut weer terug naar het doel (of doelen). We kijken of de doelen behaald zijn. Misschien is het goed om de doelen of de begeleidingsvorm bij te stellen.

Voorbeelden van begeleidingstrajecten

• Ziektebegeleiding
Bijvoorbeeld bij whiplash-klachten, burnout, somberheid, (chronische) vermoeidheid, ADD/ADHD, depressiviteit, fibromyalgie, psychologische problematiek etc. Soms is het onmogelijk om te werken als u bepaalde klachten heeft of u wordt sterk gehinderd in uw werk door de klachten. Belangrijk is de vraag: hoe gaat u met uw gezondheid om? Moet u wel of niet werken? Wat is goed om te doen? Een veelheid aan vragen en problemen komen op u af. U moet overleggen met uw werkgever, uw bedrijfsarts, verzekeringsmaatschappijen, artsen, therapeuten, soms met (letselschade)advocaten. In deze situatie raken veel mensen de weg een beetje kwijt en weten ze nauwelijks nog waarover het gaat. Het is dan prettig als u met uw therapeut een plan kunt maken en dat gaat uitvoeren. Het PELS instituut biedt in haar begeleidingstraject speciale fysieke oefeningen aan, oplossingsgerichte begeleiding, executieve functietraining en neurofeedback. De coördinatie vindt op drie vlakken plaats: fysiek, psychologisch en arbeidskundig.

• Loopbaanbegeleiding 
U krijgt een uitkering en wil graag aan de slag. Bij het UWV kunt u een individueel reïntegratie traject aanvragen (IRO). Samen met het PELS instituut kunt u een trajectplan schrijven. Onderdelen daarvan zijn: oriëntatie, het maken van een actieplan, uitvoeren van het actieplan, ‘aangenomen worden’ in een functie, en zorgen dat u uw functie behoudt. Onderwerpen die in de begeleiding aan bod komen zijn: inzicht in waar uw kracht ligt, wat uw drijfveren zijn, wat uw motivatieprofiel is, hoe u zich presenteert, en waar uw valkuilen liggen.

• Carrièreontwikkeling
Op dit moment functioneert u op een bepaalde manier. U streeft ernaar dat er verandering komt. Hoe kunt u dat bewerkstelligen? Onderwerpen die in de begeleiding aan bod komen zijn: inzicht in waar uw kracht ligt, wat uw drijfveren zijn, wat uw motivatieprofiel is, hoe u zich presenteert, en waar uw valkuilen liggen.

• Een eigen bedrijf beginnen
Bij het starten van een eigen bedrijf moet u een heleboel zaken zelf regelen, of zorgen dat het geregeld wordt. Inzicht in uw eigen kracht, inzicht in uw valkuilen is van belang en hoe daarmee om te gaan, hoe geeft u structuur aan uw plannen en hoe maakt u een werkomgeving waarin u en eventueel anderen goed kunnen functioneren? Hoe wordt uw bedrijf winstgevend? Hoe houdt u uw inspiratie? Deze vragen kunt u door middel van oplossingsgerichte begeleiding beantwoord krijgen.

 • Outplacement
Het wordt duidelijk dat u beter een functie in een ander bedrijf kan gaan uitoefenen, dit kan ook vanuit een ziekte-situatie zoals vanuit een burnout. Hoe neemt u afscheid van uw oude bedrijf en maak u een nieuwe start? Weet u waar uw persoonlijke kracht ligt en weet u hoe u in uw kracht kunt blijven? Onze begeleiding is gericht op het hervinden van uw eigen kracht en deze ten volle benutten.

• Stresshantering in het eigen werk
Hoe u met stress omgaat, zegt iets over wie u bent. Onder ongewenste stress kunt u behoorlijk lijden. Onderwerpen die in de begeleiding aan bod komen: inzicht in waar uw kracht ligt, uw kernkwaliteiten, wat uw drijfveren zijn, wat uw motivatieprofiel is, hoe u uzelf presenteert en waar uw valkuilen liggen. Behalve begeleiding kan ook hartcoherentie, neurofeedback, de cursus ‘In de put uit de put’ en fysieke oefeningen een belangrijke bijdrage leveren aan betere stresshantering.

• Therapie voor kinderen/jongeren en ouders
Hoe pak ik het als ouder aan? Soms heeft u het idee dat u er alleen voor staat. Anderen weten het allemaal zo goed, maar in uw gezin is het net weer anders. U wilt het beste voor uw kinderen, maar wat is de juiste weg? Samen met de therapeut zoekt u naar de juiste oplossingen. Kinderen/jongeren worden deskundig begeleid waarbij ‘jezelf-zijn’ centraal staat tijdens de begeleiding. Behalve oplossingsgerichte begeleiding bieden we ook neurofeedback, hartcoherentie, executieve functietraining en braintraining.