Een brug naar een nieuw toekomst

ADD

ADD is de afkorting van Attention Deficit Disorder. In het Nederlands wordt ADD omschreven als ‘Aandachtstekortstoornis overwegend onoplettendheid’. Mensen met ADD zijn snel afgeleid, hebben moeite om zich lang te concentreren, hebben problemen met planning en timemanagement, zijn vergeetachtig en rusteloos en vinden het lastig om taken te beginnen. Mensen met ADD hebben het gevoel dat ze hun dagelijks leven niet goed kunnen organiseren. Soms zijn er ook slaapproblemen of zijn er meerdere stemmingswisselingen op een dag. Daarnaast hebben zij, net als mensen met ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder), vaak moeite om stil te zitten. Mensen met ADD zijn vaak overgevoelig voor auditieve en visuele impulsen, alles komt als het ware ‘binnen’. Ze hebben vaak moeite om gesprekken te volgen in een groep mensen omdat ze zich niet kunnen focussen op een gesprek. Ze horen namelijk alle gesprekken die op dat moment gaande zijn. In wetenschappelijk onderzoek wordt er vaak gezegd dat mensen met ADD een gesprek volgen alsof ‘ze luisteren naar een gesprek op de radio terwijl de uitzending verstoord wordt met veel ruis’. Mensen met ADD kunnen een enorme gedachtestroom hebben waardoor ze vaak dromerig of ongeïnteresseerd overkomen op andere mensen.

De positieve kant

Mensen met ADD hebben bijzondere vaardigheden ontwikkeld met betrekking tot het snel combineren van informatie en indrukken, probleemoplossend denken, creativiteit en originaliteit, en ruimtelijk inzicht. Mensen met ADD kunnen in bepaalde situaties hyperfocussen. In geval van hyperfocus is de betreffende persoon extreem geconcentreerd en is hij/zij zich niet bewust van wat er om zich heen gebeurt. Dit hoge concentratieniveau kan leiden tot het ontwikkelen van uitzonderlijke talenten. Omdat veel mensen met ADD een bepaalde prikkeldrempel nodig hebben, zullen ze in bepaalde risicovolle en crisissituaties alerter en beter gaan functioneren terwijl bij normale mensen het afbreukrisico juist toeneemt.

ADD komt voor bij mensen van alle soorten opleidingsniveaus.

De hersenactiviteit

Veel wetenschappelijke studies onderzochten fysiologische veranderingen in het brein bij mensen met ADD vergeleken met een ‘gezond’ persoon. Wat er wordt gevonden zijn structurele veranderingen van het voorste deel van het brein, de frontale cortex. Delen van de frontaal cortex zijn wat verkleind bij mensen met ADD, zoals de inferior frontal gyrus. Ook is de toevoer/aanmaak van dopamine in het brein, een neurotransmitter die zeer belangrijk is bij het uitvoeren van cognitieve taken, verminderd bij mensen met ADD. Over het algemeen kan worden gesteld dat mensen met ADD een dysregulatie hebben van motorische en frontale breinstructuren. Hersengebieden die betrokken zijn bij deze dysregulatie zijn de basale ganglia, prefrontale schors en de anterior cingulate cortex.

Als we kijken naar de hersenactiviteit wanneer er een EEG wordt gemaakt, zien we vaak meer langzame hersengolven in het voorste deel van de hersenen. Deze golven noemen we thèta- en alpha-golven. Deze hersengolven worden vaak in verband gebracht met dromerigheid, maar ook wel met creativiteit. Indrukken komen vaak erg binnen en gaan met de persoon ‘aan de haal’. Door deze constante impulsstroom kunnen mensen met ADD zich moeilijk concentreren op relevante zaken. Het ‘filter’ dat relevante van onrelevante zaken onderscheidt, werkt minder goed. De hersenen werken dus anders, met name in motorische en prefrontale breinstructuren, waar planningsactiviteiten plaatsvinden.

Als iemand zijn aandacht op iets richt is het noodzakelijk dat die persoon iets in gedachte op de voorgrond zet en alle andere indrukken op de achtergrond. Dit heet ‘focussen’ en wordt met name door snelle golven (bèta-golven) in de hersenen verzorgd.

Bij mensen met ADD komen alle indrukken en gedachten tegelijk binnen. Onwillekeurig gaan zij met een impuls verder, zonder dat zij er voor kiezen om met dat onderwerp zich bezig te houden. Jongeren met ADD hebben het extra moeilijk. Naast jezelf ontwikkelen, moeten zij ook met ADD om leren gaan. Mensen met ADD hebben vaak een verminderde mate aan bèta-golven wat doorgaans wordt geassocieerd met een minder goed functionerend werkgeheugen.

Wat kan ik doen?

Kijk welke TIPS er zijn voor mensen met ADD in het dagelijks leven.

Soms kan een opruimcoach goede diensten bewijzen. Deze persoon gaat samen met de iemand die ADD heeft de leefruimte opruimen. Een Professional organizer kan je helpen met het scheppen van meer orde en structuur.

Met name naar neurofeedback en AD(H)D is onderzoek gedaan. Neurofeedback komt daarin positief naar voren als alternatief voor de medicatieve behandeling met methylfenidaat of andersoortige medicatie voor ADD. Neurofeedback is een leermethode in plaats van de chemische beïnvloeding met psychofarmaca. Via onderstaande link vindt u meer informatie over de voor- en nadelen van neurofeedback en medicatie: Medicatie of neurofeedback?